โลโก้เว็บไซต์ 10 ปี บรรจุภัณฑ์ราชมงคลล้านนา สถานศึกษาผู้สร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ของ Packaging เมืองไทย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

10 ปี บรรจุภัณฑ์ราชมงคลล้านนา สถานศึกษาผู้สร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ของ Packaging เมืองไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 8126 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เป็นเวลากว่า 10 ปีที่ นักศึกษา มทร.ล้านนา ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในเวทีการประกวดบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย และผลงานของนักศึกษา มทร.ล้านนา ก็มักจะติดโผรางวัลลำดับต้นๆ ของเวทีนี้อยู่เสมอ การจัดการประกวดในปี 2560 นี้ก็เช่นกัน ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2560 (ThaiStar Packaging Awards 2017)   ภายใต้หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย” (Thai Packaging 4.0) กลุ่มนักเรียน – นักศึกษา แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไปและต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป โดยมีผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 488 ผลงาน และประกาศผลการตัดสินเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา

หลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา              เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด และสามารถคว้ารางวัลในการประกวดครั้งนี้               5 รางวัล นับเป็นปีที่ 10 ติดต่อกันที่สามารถรักษามาตรฐานการสร้างสรรค์ผลงานให้สามารถตอบโจทย์ในแนวคิด             ที่เปลี่ยนแปลง

นางสาวศิริวรรณ เลาต๋า รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ประเภท ต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย สำหรับสินค้าทั่วไป เจ้าของผลงาน ผลิตภัณฑ์ผ้าทอชาวเขา ตราสินค้า “ม้งฮิมดอย”  “Hmong Him Doi เป็นการนำเอาอัตลักษณ์ชนเผ่าม้ง จ.แม่ฮ่องสอน ของเจ้าของผลงานเอง มาผสมผสานเข้ากับแนวคิดสมัยใหม่ เพื่อให้ตอบโจทย์ชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นการออกแบบถุง Shopping Bag พร้อมบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ Folding Carton สำหรับใส่หมวกผ้าทอชาวเขาเผ่าม้ง  เป็นการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าของชาวเขาทางเหนือและเพิ่มมูลค่ายกระดับสินค้าไทย ให้เป็นสินค้าที่ยอมรับในตลาดสากล สร้างความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการเพิ่ม Fucntion ให้กับถุงขณะที่หิ้ว หญิงสาวชาวเขาในกราฟิกจะทำหน้ายิ้มแย้ม แต่หากถุงวางอยู่กับที่จะทำสีหน้าอารมณ์บึ้ง ส่วนกล่องกระดาษ Folding Carton ที่บรรจุหมวก ฝากล่องสามารถ Display เพื่อนำหมวกมาสวม เป็นอีกฟังก์ชั่นที่ให้เกิดความสนุกสนาน

 

นายณัฐพงศ์  ไชยวงศ์  นายธีรภัทร คำจ้อย และนายเกียรติศักดิ์ จินามา  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2   ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป ผลงานชุดบูชาพระพิฆเนศ  ตราสินค้า “อัญเชิญ” “Anchern โดยการออกแบบ พระพิฆเนศ (Ganessha: Lord of Success) เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ จะเห็นได้ว่าอยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน จากการพบรูปสลักพระพิฆเนศในเทวสถานต่างๆ อิทธิพลจากความเชื่อส่งผลให้มีงานฝีมืออย่างตุ๊กตาดินเผาองค์พระพิฆเนศปางเด็กจำหน่ายแยกเป็นชิ้นอย่างหลากหลาย สร้างความน่าสนใจอีกทั้งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธา โดยนำมารวมเป็นชุดองค์พระพิฆเนศปางอ่านหนังสือบูชาคู่กับหนู เชื่อว่าการกระซิบขอพรผ่านหูของหนูเพื่อส่งต่อองค์พระพิฆเนศ พร้อมมีธูปและคาถาบูชา เน้นการออกแบบที่สะดวกต่อการใช้งาน สามารถ Display เป็นหิ้งพร้อมบูชาภายใต้การสร้างแบรนด์ “อัญเชิญ (Anchern)” ที่แฝงไปด้วยกลิ่นอายอารยธรรมอินเดียผสานความหมายและความศรัทธาได้อย่างลงตัว

ทั้งนี้ยังสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ในประเภทเดียวกันทั่วไปในผลงาน ไม้เท้าพับได้              ตราสินค้า Walk   โดยเป็นการออกแบบที่ใส่ใจต่อสังคมปัจจุบันของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ”และโรคที่พบมากในผู้สูงอายุ คือ โรคอ้วนลงพุง และโรคข้อเสื่อม อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ในการช่วยพยุงในการเดิน คือ ไม้เท้า จึงได้แรงบันดาลใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสามารถซื้อเป็นของขวัญฝากญาติผู้ใหญ่ได้ในทุกโอกาสพิเศษ หรือสำหรับนำไปทำบุญ-บริจาค ภายใต้การออกแบบตราสินค้า “ Walk ” โดยใช้เทคนิคผสานระหว่างรูปภาพและตัวอักษร จะเห็นได้ว่าลักษณะตัวอักษร W ที่ได้จากการ Display กล่องขณะตั้งโชว์ มาช่วยสร้างจุดเด่นและความน่าสนใจในงานได้อย่างลงตัว ซึ่งข้อดีของการออกแบบโครงสร้างที่เป็นวัสดุกันกระแทกนั้นจะเป็นการช่วยล๊อคสินค้าให้อยู่ในลักษณะการพับเก็บและสามารถ Display ได้ ณ จุดจำหน่าย เหมาะสำหรับซื้อเป็นของขวัญของฝาก ในขณะเดียวกันโครงสร้างมีความแข็งแรงปกป้องผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดการเสียหายขณะขนส่ง สร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์และตราสินค้า ด้วยการใช้เทคนิคพับเก็บเป็นรูปทรงของอักษร W ซึ่งเป็นที่มาสามารถบอกเล่าเรื่องราวสู่ตราสินค้าได้อีกด้วย 

นางสาวอริสา   ทาศักดิ์  รางวัลชมเชย ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป ผลงานชุดอุปกรณ์ปลูกผักออแกนิก ตราสินค้า “ฮอบบิท เฮ้าส์” Hobbit House เกิดแรงบันดาลใจจากการนำแนวคิดของความนิยมรักสุขภาพของคนในปัจจุบันที่มีการปลูกผักไว้ทานเอง มาออกแบบชุด บรรจุภัณฑ์รวมชุดอุปกรณ์ปลูกผักพร้อมเมล็ดพันธุ์ จึงตอบโจทย์คนเมืองที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่อยู่อาศัยคับแคบ บรรจุภัณฑ์ชั้นในจึงได้ออกแบบให้ลดพื้นที่ในการจัดเก็บและจัดวางอุปกรณ์ให้ดูเหมือนเก็บไว้ในบ้าน กราฟิกภายนอกเน้นการใช้ภาพลายเส้นสร้างความเข้าใจผลิตภัณฑ์และการใช้งาน อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสุนกสนานทำให้สินค้าดูโดดเด่นสะดุดตาแก่ผู้บริโภค

นางาสาวบัวคำ  นามยี่  รางวัลชมเชย ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป กับผลงานชุดอุปกรณ์ห้องน้ำเรซิน  ตราสินค้า "Brick Box" ซึ่งชุดอุปกรณ์ห้องน้ำเรซิน (Resin Bathroom Set) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี รูปแบบดีไซน์อันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทันสมัย เหมาะกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ชื่นชอบการตกแต่งห้องน้ำ  จึงเกิดแนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ แสดงสินค้า ณ จุดขาย  สามารถตั้งโชว์สินค้าโดยจำลองบรรยากาศในห้องน้ำ  เมื่อผู้บริโภคซื้อแล้วสะดวกต่อการจัดเก็บ บรรจุลงกล่อง อีกทั้งสะดวกต่อการขนส่ง การออกแบบโครงสร้างภายนอกและวัสดุกันกระแทกได้คำนึงถึงการใช้กระดาษแผ่นเดียว  และบล็อกมีดไดคัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  จึงออกแบบให้มีลักษณะรูปทรงกล่องสี่เหลี่ยมพับขึ้นรูปจากกระดาษเพียงชิ้นเดียว  เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการผลิต สร้างความโดดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ผ่านกราฟิก จำลองบรรยากาศห้องน้ำตกแต่งด้วยลาย อิฐบล็อคที่เรียบง่ายผสานความทันสมัย ภายใต้แบรนด์ "Brick Box" กระตุ้นความรู้สึกอยากใช้งาน ตอบโจทย์ในเรื่องความงามและประโยชน์ใช้สอยได้อย่างลงตัว

อาจารย์ศศิธร ทองเปรมจิตต์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เปิดเผยว่า “ทีมงานคณาจารย์ในหลักสูตร แต่ละท่านล้วนแต่เป็นผู้ที่คร่ำหวอดในวงการบรรจุภัณฑ์มากว่า 10 ปี ซึ่งในการประกวดแต่ละครั้ง ก็จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งที่ผ่านมา อาจารย์ผู้สอนจะเป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยให้คำแนะนำ การทำงานของสาขาจึงเปรียบเสมือนครอบครัวที่จะเป็นส่วนกระตุ้นให้เกิดแนวคิดและมองหาผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ มีอัตลักษณ์ และบริบทของที่มาผลิตภัณฑ์ชัดเจนเพื่อนำเสนอจุดเด่นและสร้างอัตลักษณ์หรือจุดขายของสินค้าออกมาโดยให้เชื่อมโยงกับโจทย์การประกวด ในการประกวดเวทีนี้ มีโจทย์ที่สำคัญคือการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีเชื่อมโยงกับยุคไทยแลนด์ 4.0  เราจึงพยายามมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ออกแบบผลงานสร้างสรรค์ โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาตั้งแต่ส่วนของการออกแบบโครงสร้าง (Structural) เน้นนวัตกรรมการออกแบบเป็นสำคัญ รวมถึงการออกแบบกราฟิกเพื่อเชื่อมโยงจากการสร้างแบรนด์ของสินค้า ดึงอัตลักษณ์สินค้าออกมาให้เด่น นำเสนอต่อกลุ่มผู้บริโภค จึงเป็นการทำงานที่ผสมผสานระหว่างการสร้างจิตนาการ ความคิดสร้างสรรค์เข้ากับนวัตกรรมสมัยใหม่”

เวทีการประกวดอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความสามารถของนักศึกษาที่ได้หลอมรวมเอาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้เรียนมาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานแต่นอกเหนือจากการประกวดสิ่งหนึ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้ก็คือการทำงานแบบมีส่วนร่วม การถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ของหลักสูตรเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สามารสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีผลงานอันโดดเด่น คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ความท้าทายของโจทย์แต่ละปีก็ได้สร้างนักออกแบบหน้าใหม่ออกสู่วงการ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมวงการนักออกแบบ Packaging  ของประเทศไทยจึงมีผลงานของนักศึกษา มทร.ล้านนา อยู่ในระดับแถวหน้าของประเทศ เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) ที่มีคุณภาพในวงการบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทย

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา