โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจัดงาน เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ร่วมกับภาคีเครือข่าย แถลงข่าวการจัดงาน เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4794 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.อรุณ โสตถิกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "เกษตรสร้างสรรค์ คนลำปางไม่ทิ้งกัน" ณ ระหว่างวันที่ 23 - 27 มิถุนายน 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ผู้บริโภค ผู้ค้า ผู้ประกอบการ มีความสนใจเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ และปลอดภัย โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัย จำนวนไม่น้อยกว่า 70 คูหา ได้แก่ ข้าวคุณภาพ ผักปลอดภัย สินค้าประมงและปศุสัตว์แปรรูป สินค้าเกษตรแปรรูป พืชสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร บริการการแพทย์แผนไทย การแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ และกิจกรรมเสวนาวิชาการให้ความรู้แก่เกษตรกรอีกด้วย  สำหรับสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา มีการจัดนิทรรศการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ Smart Farm ให้กับประชาชนและเกษตรกรผู้สนใจได้รับชม และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของสถาบันวิจัยฯ เช่น น้ำผลไม้ สับปะรด เห็ด ผักเชียงดา  (ภาพ/ข้อมูล : ปชส.สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา