โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมใจบริจาคโลหิต | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมใจบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 3212 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับหน่วยบริการโลหิต สภากาชาดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เพื่อสำรองเลือดในกรณีฉุกเฉินและขาดแคลน ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นทุกๆ 3เดือน  ณ อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.  ซึ่งมีคณาจารย์และนักศึกษา มทร. ล้านนา

เข้าร่วมบริจาคโลหิตโดยประมาณ 139 คนได้รับเลือดจำนวน  115 ยูนิต 46,000 ซีซี

นางสาวรัฐกานต์ ยศธิ นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IBM) คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ กล่าวว่า รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมนี้จากรุ่นพี่ในสาขา ซึ่งตนร่วมบริจาคประจำอยู่แล้ว  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4  ส่วนตัวคิดว่าทำแล้วสบายใจและจะทำต่อไปเรื่อยๆ เพราะต้องการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ขาดแคลนโลหิตในภาวะฉุกเฉิน

เช่นเดียวกับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่นั้นเคยร่วมบริจาคโลหิตมาโดยตลอดและเห็นว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายสุทธิชัย เหมือนสุทธิวงษ์  :  ถ่ายภาพ

นางสาวอิสริยาภรณ์ คำไชย/นางสาวธัญญาเรศ อ้วนวรรณา  รายงาน

สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (EIC)
          นักศึกษาฝึกประสบการณ์กองประชาสัมพันธ์

 

 

 


คลังรูปภาพ : บริจาคโลหิต


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา