โลโก้เว็บไซต์ สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 23 พฤษภาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2782 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และอาจารย์ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ผู้อำนวยการศูนย์วัฒธรรมศึกษา เข้าร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวสารของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดริน ประจำเดือนพฤษภาคม 6/2560 ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว อ.ส.ค. สำนักงานภาคเหนือตอนบนและสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา