โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการทำและแสดงจรวดขวดน้ำ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการทำและแสดงจรวดขวดน้ำ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 มีนาคม 2560 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 2929 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการทำและแสดงจรวดขวดน้ำ วันที่ 29 มีนาคม 2560 ด้วยคณะกรรมการพัฒนาวัดป่าถ้ำแกลบ ในความอุปถัมภ์ของวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสถาบันตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เชียงใหม่ ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย รุ่นที่  3/2560 ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม – 12 เมษายน 2560 ณ วัดป่าถ้ำแกลบ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคนิคการทำและแสดงจรวดขวดน้ำ นำโดยอาจารย์ขัติพงษ์  จิโนสุวัตร์, อาจารย์ วีระศักดิ์  ปัญญาราช, อาจารย์ พิพัฒน์  หมื่นเป็ง, นายอนันต์  นามเมือง และนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ ปีที่ 2 จำนวน 17 คน ถ่ายทอดเทคนิคการทำและแสดงจรวดขวดน้ำ ให้แก่สามเณร จำนวน 30 รูป ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา