โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนาสืบสานประเพณีล้านนา รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนาสืบสานประเพณีล้านนา รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในงานป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 เมษายน 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 5433 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา จัดงาน ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ราชมงคลล้านนา โดย ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของไทย โดยในช่วงเช้า ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวสักการะพระภูมิเทพนครราช สักการะหอครูบาศรีวิชัยและศาลพ่อปู่  สิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวราชมงคลล้านนา ซึ่งถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบมาทุกปี ณ ลานศาลพ่อปู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วันที่ 20 เมษายน 2560

ส่วนในภาคบ่าย เป็นกิจกรรมจัดการแข่งขันลาบเมือง สล่าลาบตี๋นดอย พลิกฟื้นวิถีชีวิตของคนภาคเหนือ  สืบสานภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 13  ทีม จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยซึ่งแต่ละทีมต่างใช้จุดเด่นของแต่ละท้องถิ่นในการประกอบอาหาร ลาบเมือง จึงถือเป็นการบ่งบอกถึงอาหารของแต่ละพื้นที่ที่มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป พร้อมกับลีลาท่าทางของการปรุง ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีม เปิดกระโปรง (ชุดใหญ่ไฟกระพริบ) จากงานยานพาหนะ กองกลาง คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ซึ่งในเทศกาลสงกรานต์นั้น ตามความเชื่อของคนล้านนานั้นการกินลาบจะสร้างความเป็นสิริมงคลมีโชคลาภ มทร.ล้านนา จึงจัดการแข่งขันทำลาบเพื่อสืบสานประเพณีล้านนา

จากนั้น อธิการบดีนำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระพุทธราชมงคล พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และร่วมพิธีดำหัวอาจารย์อาวุโสและอธิการบดีโดย ศาสตราจารย์สวาสดิ์ ไชยคุณา อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคนแรกพร้อมด้วยอาจารย์อาวุโส  กล่าวให้พรแก่ผู้ร่วมงานเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลปีใหม่ของไทย ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นประเพณีของไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ดำหัว" หมายถึง "พิธีแสดงความเคารพผู้มีอาวุโสหรือผู้มีบุญคุณ ในประเพณีสงกรานต์" (อ้างจาก พจนานุกรมล้านนาไทยฉบับแม่ฟ้าหลวงหน้าที่ 444) จึงถือเป็นการถือเป็นโอกาสที่จะได้ขอพรจากผู้อาวุโสและบุคคลที่เคารพนับถือรวมถึงยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินในปีที่ผ่านและถือเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีโดยทุกหน่วยงานภายในได้ร่วมจัดซุ้มอาหารบริการแก่ผู้เข้าร่วมงาน โดย มทร.ล้านนา นั้นได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebookfanpage กองประชาสัมพันธ์-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา