โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาทักษาการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการพัฒนาทักษาการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4607 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาทักษาการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยความร่วมมือกับ Singapore Polytechnic และ Kanazawa Institute of Technology  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 30 มีนาคม 2560 (ขอบคุณภาพจาก FB : Oir Rmutl)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา