โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มีนาคม 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1688 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 10 มีนาคม 2560 ผศ.ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และ อ.อัคค์สัจจา  ดวงสุภาสิญจ์ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนและนักกีฬา มทร.ล้านนา เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน โดยมีการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล และผู้นำเชียร์ มีสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 12 แห่งเข้าร่วมการแข่งขัน มีกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 มีนาคม – 7 เมษายน 2560

          การแข่งขันกีฬาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถและทักษะทางด้านกีฬา รวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน โดยใช้กีฬาเป็นกิจกรรมสัมพันธ์ โดยในปี 2560 นี้ ถือเป็นการจัดแข่งขันในครั้งที่ 7 ซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันร่วมกัน 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา