โลโก้เว็บไซต์ ดร.ยุพดี  หัตถสิน นำทีมนักศึกษาส่งมอบสื่อ รร.สอนคนตาบอด | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.ยุพดี หัตถสิน นำทีมนักศึกษาส่งมอบสื่อ รร.สอนคนตาบอด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 มีนาคม 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1752 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2560 ดร.ยุพดี  หัตถสิน อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย  สุขสินไชยและนายธิชากร  กันทะยอง นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ส่งมอบปริญญานิพนธ์ “ลูกโลกเปล่งเสียงได้ สำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น” (A Voice-Able Globe for Students with visual impairment) แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมถ์ เชียงใหม่ โดยมีนายประมวล  พลอยกมลชุณห์ ผู้อำนวยการสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ เป็นตัวแทนรับมอบ

ผลงานปริญญานิพนธ์ “ลูกโลกเปล่งเสียงได้ สำหรับนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น”  ของนายเฉลิมชัย  สุขสินไชยและนายธิชากร  กันทะยอง เป็นสื่อการเรียนรู้ทางเสียง ช่วยให้นักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น ได้สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์ของโลก เมื่อผู้บกพร่องทางการเห็นได้สัมผัสลูกโลกจะมีผิวนูน 3 มิติ ซึ่งได้แบ่งเป็นทวีป ประเทศและมหาสมุทรต่างๆ สัมผัสและกดปุ่มตรงประเทศใดจะมีเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บอกตำแหน่งของประเทศที่สัมผัสอยู่ ถือเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้สำหรับผู้บกพร่องทางการมองเห็นฯ

โดยผลงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะนำมามอบให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมถ์ เป็นประจำทุกปีเป็นเวลากว่า 5 ปี โดยปริญญานิพนธ์ต่างๆ อาทิ เครื่องวัดสีพูด, เครื่องวัดมุมและบอกทิศแบบมีเสียงพูด, เทอร์โมมิเตอร์เพื่อการทดลองวิทยาศาสตร์, กล่องเปล่งเสียงฝึกสอนเด็กประถมวัยด้วยคีย์บอดร์ดมาตรฐาน, เครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูงสำหรับคนตาบอด, เครื่องตรวจธนบัตรเปล่งเสียงได้, ล้อกลิ้งบอกระยะทาง นำมาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้จริงและทำให้ผู้บกพร่องทางการเห็นมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอีกด้วย  
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา