โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมรับมอบป้ายเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2560 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมรับมอบป้ายเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ครั้งที่ 3/2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2781 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา     เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 2 /2560  เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและพบปะแลกเปลี่ยนข้อราชการกับหน่วยงานสมาชิกสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน  โดยพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ร่วมกับอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จ.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัด ณ ลานจามจุรี ด้านหลังอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศูนย์ศิลปาชีพ ถ.ห้วยแก้ว  และในโอกาสเดียวกันนี้ อธิการบดีได้รับมอบป้ายการเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2560 จากนางสุชาดา ตีระพัฒนกุล       ผู้จัดการอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ จ.เชียงใหม่ สำหรับวันเวลาและสถานที่การจัดสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 3/2560  มทร.ล้านนา จะได้แจ้งให้สมาชิกได้ทราบต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา