โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดสวดมนต์ธัมมนราตรี ศรีราชมงคลล้านนา น้อมถวายเป็นราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวกาลที่ 9 ต่อเนื่องเป็นคืนที่ 6 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดสวดมนต์ธัมมนราตรี ศรีราชมงคลล้านนา น้อมถวายเป็นราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวกาลที่ 9 ต่อเนื่องเป็นคืนที่ 6

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4733 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 17.00 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดเทียนถวายอาลัย ในพิธีสวดนต์ภาวนาเจริญสติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   ในโอกาสนี้พระครูสังฆรักษ์ณัฎฐ์ฐิภัทร ณฏฺฐกโร จากวัดหมูบุ่น ได้แสดงพระธรรมเทศนา  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกว่า100คน  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการนิทรรศการและส่งเสริมคุณธรรมน้อมอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"ธรรมนวราตรี ศรีราชมงคลล้านนา" ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2560 ณศาลาราชมงคล มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา