โลโก้เว็บไซต์ KOREATECH เข้าประชุมกับผู้บริหาร มทร.ล้านนา ถกประเด็นพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

KOREATECH เข้าประชุมกับผู้บริหาร มทร.ล้านนา ถกประเด็นพัฒนาอาจารย์และนักศึกษาร่วมกัน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1614 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.สนิท พิพิธสมบัติ รองอธิการบดีด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.ยุพเยาว์ ดรุณ รองอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ และอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Korea University of Technology and Education (KOREATECH) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มทร.ล้านนา  ในโอกาสเดินเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือ ในการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยจะได้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนการทำงานวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกัน ซึ่งภายหลังจากการประชุมหารือเสร็จสิ้นแล้วคณะจาก KOREATECH  ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำ Senior Project ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  และเป็นที่น่ายินดีสำหรับ มทร.ล้านนา ที่ตัวแทนนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้เดินทางไปศึกษาและทำงานวิจัย 1 ภาคการศึกษา ที่ KOREATECH วันที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้ อันเป็นผลสืบเนื่องจากการทำความร่วมมือของทั้งสองมหาวิทยาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา