โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์พลาสมา นาโนบับเบิ้ล มทร.ล้านนา แหล่งเรียนรู้งานวิจัยนวัตกรรม เพื่อการเกษตรขั้นสูง | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ศูนย์พลาสมา นาโนบับเบิ้ล มทร.ล้านนา แหล่งเรียนรู้งานวิจัยนวัตกรรม เพื่อการเกษตรขั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 มกราคม 2560 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1952 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา เป็นประธานเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการประยุกต์ใช้ไฟฟ้าแรงสูงพลาสมาและไมโครนาโนบับเบิลเพื่อการเกษตรขั้นสูง เพื่อเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และวิจัยการสร้างฟองอากาศขนาดจิ๋วในน้ำ หรือเครื่องนาโนบับเบิล ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเพื่อการเกษตรขั้นสูง ณ อาคารวิศวกรรมไฟฟ้า โดยการเปิดศูนย์ครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของงานประชุมวิชาการนานาชาติ 1st International Symposium on Application of High-voltage, Plasmas & Micro/Nano Bubbles to Agriculture and Aquaculture (RMUTL 1st ISHPMNB2017)  ซึ่งทาง มทร.ล้านนาจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม พ.ศ.2560 ซึ่งจะเป็นกิจกรรมในการครบรอบ 12 ปี การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้แนวคิด “Local concern Global Solution : Moving Across MIT  Border Through Human Capacities Building” 18 มกราคม พ.ศ. 2560ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา