โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา นำนักศึกษาลงพื้นที่ สปป.ลาว ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าหงสา และเก็บข้อมูลชมชนในพื้นที่ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา นำนักศึกษาลงพื้นที่ สปป.ลาว ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าหงสา และเก็บข้อมูลชมชนในพื้นที่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1330 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา นำนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ลงพื้นที่โรงไฟฟ้าหงสา สปป.ลาว เพื่อศึกษาดูงานและเก็บข้อมูลชุมชนในเขตโรงไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบเพื่อนำมาประกอบการดำเนินกิจกรรมตามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับโรงไฟฟ้าหงสา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา