โลโก้เว็บไซต์ 3 นักศึกษา มทร.ล้านนา คว้าโควต้า 3 ที่นั่งภาคเหนือ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

3 นักศึกษา มทร.ล้านนา คว้าโควต้า 3 ที่นั่งภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 พฤศจิกายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 3468 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

3 นักศึกษา มทร.ล้านนา คว้าโควต้า 3 ที่นั่งภาคเหนือ

นายชาคริตส์  พรมโย นายทศพล แท่นนิล นายชาญวิทย์  เหมือนอ่อง คว้าโควตา 3 ที่นั่ง เป็นตัวแทนภาคเหนือร่วมแข่งขัน “สุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 4 (Cabling Contest 2016)” ร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

การแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ เกิดจากบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)  ร่วมมือกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงาน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสายสัญญาณที่ดีที่สุดในยุคปัจจุบันผ่านกิจกรรมการอบรมและแข่งขัน ช่วยพัฒนาศักยภาพนักเรียน นักศึกษา พร้อมต่อยอดทักษะและความรู้ในเวทีระดับโลก ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้ทัดเทียมระดับนานาชาติ รองรับการเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ซึ่งประสบการณ์ที่ผู้ร่วมการแข่งขันจะได้รับในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ เพราะจะนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีสายสัญญาณในประเทศไทย โดย 3 นักศึกษา นายชาคริตส์  พรมโย สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มทร.ล้านนา เชียงใหม่, นายทศพล แท่นนิล สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา ลำปาง และนายชาญวิทย์  เหมือนอ่อง มทร.ล้านนา ตาก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้ผ่านการคัดเลือกระดับภาค เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559  ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เชียงใหม่

โดยผู้ผ่านการคัดเลือก 55 คนจากทั่วประเทศ จะได้รับสิทธิ์เข้าไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 24 – 25 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและขวัญกำลังใจอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และผู้ชนะเลิศจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการแข่งขันระดับโลก World Skills ที่จะจัดขึ้นในปี 2560 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

 

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา