โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม “นวัตกรรมทำใจ ให้ไกลทุกข์” ใช้แนวทางในการปฏิบัติงานรวมถึงการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแก่บุคลากร | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา จัดกิจกรรม “นวัตกรรมทำใจ ให้ไกลทุกข์” ใช้แนวทางในการปฏิบัติงานรวมถึงการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแก่บุคลากร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2036 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   วันที่ 20  ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา นำคณะผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรม “นวัตกรรมทำใจ ให้ไกลทุกข์” จัดขึ้นโดยศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ณ ศาลาราชมงคล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ตามแนวทางของนวัตกรรมทำใจเพื่อให้ไกลทุกข์ และสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานรวมถึงการใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข โดยรับความเมตตาจากพระอาจารย์สมใจ อาจาโร และพระอโนชา อธิจิตโต จากวัดป่าสุคะโต ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เดินทางมาเป็นพระวิทยากร (+คลิกเข้าชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม+)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา