โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแคมเปญ RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง หนุนนศ.บริจาคโลหิตสร้างคนรุ่นใหม่มีใจเสียสละ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งแคมเปญ RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง หนุนนศ.บริจาคโลหิตสร้างคนรุ่นใหม่มีใจเสียสละ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 ตุลาคม 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 754 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา ร่วมกับอธิการบดี และผู้แทน 9 มทร. แถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ “RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง” เพื่อเข้าร่วมในโครงการเต็มใจ ซึ่งเป็นการประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตในกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษา โดยความร่วมมือของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และมูลนิธิดั่งพ่อสอน ณ หอประชุม อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.กรุงเทพ

           แคมเปญ RMUT We are One เพราะเราเป็นหนึ่ง เป็นกิจกรรมโดยความร่วมมือกันของทั้ง 9 มทร.สนับสนุนให้นักศึกษากว่า 9,000 คนทั่วประเทศ ร่วมประกวดกิจกรรมรณรงค์บริจาคโลหิตในโครงการเต็มใจ สร้างคนรุ่นใหม่มีใจเสียสละ ตั้งเป้าได้รับปริมาณเลือด 10 ล้านซีซี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมขึ้นพร้อมกันทั้ง 9 มทร. โดยมทร.ล้านนา มีการจัดกิจกรรมนี้พร้อมกันทุกพื้นที่ในวันนี้และจัดอีกครั้งในวันที่ 19 ตุลาคม 2566

            ในส่วนของรูปแบบการจัดกิจกรรมรณรงค์ของแต่ละมหาวิทยาลัยนั้น ได้เปิดการรับสมัครนักศึกษาแต่ละแห่งจำนวน 100 ทีม รวม 9 ราชมงคล 900 ทีม มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้ 9,000 คน โดยก่อนที่จะเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับการรณรงค์ นักศึกษาทุกคนจะต้องผ่านการอบรมความรู้ทางการตลาด และแนวคิดการทำงานเชิงสร้างสรรค์ ที่เรียกว่า Big Idea จากทีมนักธุรกิจจิตอาสาของโครงการเต็มใจ และอบรมข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต จากวิทยากรของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ด้วยหวังสร้างพื้นฐานความรู้ความเข้าใจก่อนจะออกไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่น ส่วนกิจกรรมที่จะใช้รณรงค์นั้น ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์หรือวิธีการวางแผนของแต่ละแห่ง ว่าจะออกแบบการทำงานร่วมกับนักธุรกิจจิตอาสาของโครงการเต็มใจในรูปแบบใด ทั้งนี้เชื่อว่าจะมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ออกมาเชิญชวนให้คนในสังคม ได้รับรู้ เข้าใจ และตระหนักถึงการมีปริมาณเลือดที่เพียงพอสำหรับทุกคน


คลังรูปภาพ : 02-10-66


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา