โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมงาน 150 ปี วันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กิจกรรมงาน 150 ปี วันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 7 สิงหาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2485 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   จังหวัดเชียงใหม่ กำหนด จัดกิจกรรม “150 ปี วันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 26 สิงหาคม 2566” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงขับเคลื่อนวัฒนธรรมแบบจารีต และต่อยอดทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การขยายผลทั้งเชิงคุณค่าวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจของพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  เน้นย้ำอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีคุณค่าในระดับสากลต่อไป  
   ทั้งนี้ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566   โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร  การถวายเครื่องราชสักการะ  การเปิดข่วงวัฒนธรรมรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมี  ตลอดจนการแสดงนิทรรศการมรดกภูมิปัญญา และกาดหมั้วโดยรอบบริเวณวัดป่าดาราภิรมย์  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ จะได้มีการนำเสนอเรื่องราวของ “ลำไยต้นแรก” ซึ่งปลูกโดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมี  จนกลายเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา