โลโก้เว็บไซต์ หมวดนโยบายและแผน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

หมวดนโยบายและแผน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กรกฎาคม 2566 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 599 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา