โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน”  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 ตุลาคม 2559 โดย นางสาวหนึ่งฤทัย แสงใส จำนวนผู้เข้าชม 1787 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน” ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ด้านสังคมด้วยการเรียนรู้ในชุมชน

 

กิจกรรม

กำหนดการ

ประกาศรับสมัคร

         1 – 20 ตุลาคม 2559

ประกาศผลการรับสมัคร

20 ตุลาคม 2559

เตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ดำเนินโครงการ

25 - 26 ตุลาคม 2559

ดำเนินโครงการ

7 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงาน

28 – 29 พฤศจิกายน 2559

ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์

15 ธันวาคม  2559

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา