โลโก้เว็บไซต์ พิธียกยอดฉัตรและถวายน้ำสรงพระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พิธียกยอดฉัตรและถวายน้ำสรงพระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 เมษายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1908 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    วันที่ 25 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มทร.ล้านนา เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธียกยอดฉัตรมงคลมงคล และถวายน้ำสรง "พระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล"  พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด พร้อมด้วย ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  อาจารย์ชัยยง เอื้อวิริยานุกูล อดีตอธิการบดี ผศ.ดร.ประเสริฐ ลือโขง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นางปวีณา ทองปรอน หัวหน้าสำนักงาน สำนักวิทยบริการฯ   และคณาจารย์บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้าร่วมในพิธี ณ ลานหน้าอาคาร S1 วิทยาลัยเทคโนโนลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ต.ป่าป้อง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและนักศึกษา โดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูมงคลศีลวงศ์ รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ปิดทอง ผูกผ้าแพร  พร้อมทั้งนำผู้เข้าร่วมพิธียกยอดฉัตร และสรงน้ำ"พระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล"
 
 โอกาสนี้ รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุรัจนานนท์ ได้รับมอบใบประกาศการถวายนามพระพุทธรูป  ซึ่งมีนามว่า "พระพุทธมหามุนีศรีราชมงคล"  อันหมายถึงพระพุทธรูปที่เป็นดังนักปราชญ์ผู้รู้ยิ่ง จากพระราชโพธิวรคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดดอยสะเก็ด พระอารามหลวง โดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูมงคลศีลวงศ์ รองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เมตตาเป็นผู้แทนมอบ  (คลิก !!!  ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา