โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มีนาคม 2566 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 247 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม มทร.ล้านนา ภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่อง “การเรียนรู้ โอกาสและแนวทางการทำงานในภาคอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจากทีมงานบริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรร่วมเสวนากิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนที่ผ่านการปฏิบัติสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ ผ่านการนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือกโครงงานดีเด่นของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรไปประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา