โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครงานพนักงานตำแหน่งช่างโทรคมนาคม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รับสมัครงานพนักงานตำแหน่งช่างโทรคมนาคม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 480 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

บริษัทพูนทรัพย์ เทเลคอมเซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจ ซ่อมบำรุงสัญญาณ โทรศัพท์ และอินเตอร์ เน็ต ระบบ ทรู มีความประสงค์ที่จะสรรหารับสมัครพนักงานในตำแหน่ง ช่างโทรคมนาคม จำนวน 4 ตำแหน่ง ซึ่งทางบริษัท ฯ ขอประชาสัมพันธ์ให้กับศิษย์เก่า ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา และผู้ที่มีความสนใจ ที่มีคุณวุฒิในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ชั้นสูง หรือ ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม เข้าร่วมงานกับทางบริษัท ฯ ผู้ที่สนในสามารถติดต่อได้ที่ นางสาว อรทัย ทิศหล้า/HR โทร หรือ ไลน์ 0958583357  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา