โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธเจ้าทันใจ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระพุทธเจ้าทันใจ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 มกราคม 2566 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1530 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญผู้สนใจร่วมทำบุญสร้างพระพุทธเจ้าทันใจ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด และขอเชิญร่วมบริจาคตามจิตศรัทธา

ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ณ บริเวณหน้าอาคาร S1 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ที่ เลขที่บัญชี 020-4-0526678-2
ชื่อบัญชี "สร้างพระเจ้าทันใจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา"
ธนาคารออมสิน

หรือสามารถติดต่อสำนักงานผู้อำนวยการได้โดยตรง โทร. 082 708 9800 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา