โลโก้เว็บไซต์ โครงการความร่วมมือฝึกอบรมเพื่อยกระดับพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย Train-the-Trainer 2022 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการความร่วมมือฝึกอบรมเพื่อยกระดับพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย Train-the-Trainer 2022

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 31 ตุลาคม 2565 โดย ณัฏฐนันท์ ศรีวรพจน์ จำนวนผู้เข้าชม 2793 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายละเอียดโครงการ

วัน/เดือน/ปี ที่จัดฝึกอบรม : 

ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2565

หลักสูตรที่ 1 : หลักสูตรอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ 1 (รับจำนวน 12 ท่าน) 

หลักสูตรที่ 2 : Advanced PLC Programing+IIOT (รับจำนวน 20 ท่าน)

หลักสูตรที่ 3 : Technology of EV testing (Academic Seminar) (รับจำนวน 20 ท่าน) 

หลักสูตรที่ 4 : Process Control with Labview (รับจำนวน 12 ท่าน)

หลักสูตรที่ 5 : KUKA Robot Automation Process Design by Virtual Components (รับจำนวน 20 ท่าน)

ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565

หลักสูตรที่ 1 : หลักสูตรอบรมชุดปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในงาน (IoT) (รับจำนวน 20 ท่าน)

หลักสูตรที่ 2 : CNC Training  (รับจำนวน 20 ท่าน)

หลักสูตรที่ 3 : หลักสูตรระบบอัตโนมัติ 6 สถานีขับเคลื่อนด้วยแกนเคลื่อนที่ไฟฟ้าทั้งระบบ สั่งการทำงานผ่านแท็บเล็ตบนเครือข่าย IIoT ได้ทุกสถานี พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (รับจำนวน 20 ท่าน)

หลักสูตรที่ 4 : Robot CNC  (รับจำนวน 10 ท่าน)

หลักสูตรที่ 5 : การใช้งานเทคโนโลยีแสกน 3 มิติ สำหรับวิศวกรรมย้อนรอยและงานตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรม (รับจำนวน 10 ท่าน)

สถานที่จัดฝึกอบรม : 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร C3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  https://goo.gl/maps/bExGmyuchpLEHNYC9

ลงทะเบียนฝึกอบรม :

https://forms.gle/QiqBJr1tJGgtj1Jp9  ตั้งแต่บัดนี้ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ : 

https://drive.google.com/drive/folders/1v0CXAWCFuY5ZACa2l6HWqd-JpXijj6In?usp=share_link   

ประกาศรายชื่อผู้เข้าฝึกอบรม :

รายละเอียดหลักสูตร :

หลักสูตรที่ 1 : หลักสูตรอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ระดับ 1

หลักสูตรที่ 2 : Advanced PLC Programing+IIOT

หลักสูตรที่ 3 : Technology of EV testing (Academic Seminar)

หลักสูตรที่ 4 : Process Control with Labview

หลักสูตรที่ 5 : KUKA Robot Automation Process Design by Virtual Components 

หลักสูตรที่ 6 : หลักสูตรอบรมชุดปฏิบัติการอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งในงานอุตสาหกรรม (IoT) 

หลักสูตรที่ 7 : CNC Training

หลักสูตรที่ 8 : หลักสูตรระบบอัตโนมัติ 6 สถานีขับเคลื่อนด้วยแกนเคลื่อนที่ไฟฟ้าทั้งระบบ สั่งการทำงานผ่านแท็บเล็ตบนเครือข่าย IIoT ได้ทุกสถานี พร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

หลักสูตรที่ 9 :  Robot CNC  

หลักสูตรที่ 10 : การใช้งานเทคโนโลยีแสกน 3 มิติ สำหรับวิศวกรรมย้อนรอยและงานตรวจสอบคุณภาพในอุตสาหกรรม 

 

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

https://drive.google.com/drive/folders/1GXHVte91upfJs0aLElQyoFUDyC-zHx8v?usp=share_link 

 

ระบบเพื่อยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรม 

https://forms.gle/Y5GnANEHTF5QESVM7  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ค่ะ

 

ลิงก์เข้าร่วมกลุ่ม LINE  

ที่พักแนะนำระหว่างการฝึกอบรม (บริการรถรับ-ส่ง) :

1. โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ ราคา 2,400 บาท พร้อมอาหารเช้า ติดต่อคุณชม โทร.085-7083360
2. โรงแรมไอบิสสไตล์ ราคา 1,300 บาท พร้อมอาหารเช้า ติดต่อ 053-908888
3. โรงแรมเชียงใหม่ออคิด ราคา 1,000 บาท พร้อมอาหารเช้า ติดต่อคุณน้อง โทร. 089-8385663
4. โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ราคา 1,400 บาท พร้อมอาหารเช้า โทร. 053-224333


คำค้น : Train-the-Trainer 2022

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา