โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค. 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค. 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1475 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. จังหวัดน่านได้จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ให้การต้อนรับและร่วมพิธี

          มทร.ล้านนา น่าน โดย นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษา และตัวแทนบุคลากร เข้าร่วมพิธีดังกล่าวพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ณ ห้องประชุมอาคารหอประชุม-ศูนย์อาหารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา