โลโก้เว็บไซต์ กสทช. จัด NBTC Career Days  2022   | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กสทช. จัด NBTC Career Days 2022  

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2565 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดกิจกรรม NBTC Career Days  2022  ณ ห้องประชุมบัวระวง มทร.ล้านนา เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ได้ทำความรู้จักองค์กรต่างๆ มากยิ่งขึ้น ช่วยให้นักศึกษาได้ค้นหางานที่ใช่ และตอบโจทย์แก่นักศึกษาทุกคน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะทำงาน กสทช. คุณอัจฉรา ปัณยวณิช ผู้ช่วยเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์และกิจการองค์กร, คุณมนต์ชัย  ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.ภาค3 และทีมงาน บรรยายให้ความรู้ภาพรวมสำนักงาน กสทช.  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมรับฟังการบรรยายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา