โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้แทนจาก NAIST ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและเทคโนโลยี | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมต้อนรับผู้แทนจาก NAIST ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยและเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 กันยายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 407 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          5 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมต้อนรับ Professor Dr. Minoru Okada จาก NARA Institute science and Technology (NAIST) ประเทศญี่ปุ่น  เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และเทคโนโลยี
          ทั้งนี้การหารือดังกล่าวมี ดร.เสกสรรค์ เจียรสุวรรณ อาจารย์สาขาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นผู้ประสานงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เวชกามา ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งนับเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ วิจัย และเทคโนโลยี ที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : ดร.เสกสรรค์ เจียรสุวรรณออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา