โลโก้เว็บไซต์ ประมวลภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 10 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประมวลภาพงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 10

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 20 สิงหาคม 2565 โดย ปกรณ์ สุนทรเมธ จำนวนผู้เข้าชม 858 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา