โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมหารือหอการค้าจังหวัดน่าน ก่อนเดินทางทำความร่วมกับโรงไฟฟ้าหงษา สปป.ลาว | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ร่วมหารือหอการค้าจังหวัดน่าน ก่อนเดินทางทำความร่วมกับโรงไฟฟ้าหงษา สปป.ลาว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 3763 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.30 น. รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มทร.ล้านนา พร้อมด้วยรองอธิการบดีด้านวิชาการ คณบดี 4 คณะ  ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ เดินทางโดยรถยนต์จากเชียงใหม่ไปจังหวัดน่านเพื่อประชุมหารือและเตรียมความพร้อมร่วมกับ ที่ปรึกษา มทร.ล้านนา น่าน และหอการค้าจั้งหวัดน่าน ก่อนเดินทางไปยังโครงการโรงไฟฟ้าหงสาเมืองหงสา แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ในวันที่ 14 กันยายน 2559  เพื่อสร้างความร่วมมือกับโรงไฟฟ้าหงสา ในการนำองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม บริหารธุรกิจฯ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมออกแบบและสร้างศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา