โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งปิดทำการ สวส.มทร.ล้านนา 26-27 และ 30 ส.ค.65 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : แจ้งปิดทำการ สวส.มทร.ล้านนา 26-27 และ 30 ส.ค.65

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 สิงหาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1685 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา