โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 9 กันยายน 2559 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1611 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกันยายน 2559 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  นำโดย คุณวรชนาธิป  จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยคณะ ร่วมการตรวจประเมินในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาและผลักดันระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ด้วยการจัดทำมาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากลต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา