โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีและเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นายอดิศร  ยศนวล นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ที่สามารถผ่านการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 ตัวแทนประเทศไทยให้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ Cyber IDC 2022 (Cyber International Design Contest RoBoCon 2022) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดีและเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นายอดิศร ยศนวล นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย ที่สามารถผ่านการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 ตัวแทนประเทศไทยให้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ Cyber IDC 2022 (Cyber International Design Contest RoBoCon 2022)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 สิงหาคม 2565 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 1874 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอแสดงความยินดีและเชิญชวนส่งกำลังใจให้กับนายอดิศร ยศนวล นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ที่สามารถผ่านการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 ตัวแทนประเทศไทยจากโครงการ RDC 2022 เข้าร่วมการแข่งขัน IDC RoBoCon 2022 ในรูปแบบออนไลน์ ร่วมกับนักศึกษาจากประเทศจีน (เจ้าภาพ) ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เม็กซิโก เกาหลีใต้ และอินเดีย  

โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ประกอบด้วย

1. นายธีดนัย งามละม้าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. นางสาวพิชชาพร กาญจนภูมิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3. นายภูริช สีนวลแล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. นางสาวศุภวศา เสนาพร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

5. นายอติเทพ จรุงสถิตพงศ์ สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น

6. นายอดิศร ยศนวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

7. นายธนดล เดชประภากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

8. นายสุพจน์ เหมพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โดยนักศึกษาจะเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ Cyber IDC 2022 (Cyber International Design Contest RoBoCon 2022) ในระหว่างวันที่ 1 – 12 สิงหาคม 2565 นี้ 

                              สำหรับโครงการ RDC 2022 นี้ เป็นโครงการพัฒนาทักษะการออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ (Thailand Robot Design Camp: RDC) หรือชื่อเดิมว่า การแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย เป็นโครงการสำหรับผู้มีความสนใจพิเศษด้านหุ่นยนต์ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ประตูน้ำ จัดกิจกรรมเปิดพื้นที่พัฒนาไอเดียสร้างสรรค์และทักษะ โดยจำลองจากการทำงานจริงที่ผู้เข้าร่วมโครงการมาจากหลากหลายสถาบันการศึกษา แบ่งปันความรู้จากสาขาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์พิชิตโจทย์ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งรูปแบบเดียวกับในระดับนานาชาติที่ริเริ่มและจัดต่อเนื่องจนปัจจุบันโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันชั้นนำในต่างประเทศ เช่น Massachusetts Institute of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา และ Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) ญี่ปุ่น


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา