โลโก้เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิศวกรรมเทนนิคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการร่วมกับบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2566 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิศวกรรมเทนนิคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการร่วมกับบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2565 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1407 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิศวกรรมเทนนิคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการร่วมกับบริษัท สยามมิชลิน จำกัด ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการกระจายโอกาสให้กับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2022/07/20220711150706_24254.pdf

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา