โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก   จัดงาน “คนมีคุณค่า พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรไทย” ปี 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา พิษณุโลก  จัดงาน “คนมีคุณค่า พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรไทย” ปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2565 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1320 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 29 มิถุนายน 2565 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา  2565  ณ  ห้องประชุม 16209 อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย  โดยมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับศิษย์เก่าดีเด่น   การมอบทุนการศึกษา  และกิจกรรมรุ่นพี่พบรุ่นน้อง เพื่อสานสัมพันธ์สร้างความรักความสามัคคี  ให้กับนักศึกษาใหม่ ภายในสาขา อุตสาหกรรมเกษตร   ซึ่งประกอบด้วย  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา