โลโก้เว็บไซต์  ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 กันยายน 2559 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1276 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ชมรมอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง จัดขึ้นวัน พฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2559 ณ ลานดาดฟ้า ชั้น 3 อาคารอิเล็กทรอนิกส์ 3 เวลา09.00 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา