โลโก้เว็บไซต์ ชมรมเรือพาย มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันเรือพายคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 วันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 2565 ณ กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชมรมเรือพาย มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันเรือพายคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 วันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 2565 ณ กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 พฤษภาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 3201 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

enlightenedชมรมเรือพาย มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันเรือพายคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5enlightened

          วันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 2565 ชมรมเรือพาย มทร.ล้านนา น่าน นำโดย อ.อธิปัตย์ สายสูง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และที่ปรึกษาชมรมเรือพาย ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือพายคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 (พ.ศ. 2565) พัทลุงเกมส์ โดยทำการแข่งขันคัดเลือก ณ กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา และได้รับรางวัล 3 เหรียญเงิน ระยะ 700 เมตร 500 เมตร และ 200 เมตร .....

เพิ่มเติม : ชมรมเรือพาย มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมการแข่งขันเรือพายคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนภาค 5 วันเสาร์ที่ 7 พ.ค. 2565 ณ กว๊านพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา