โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน...อาจารย์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ RMUTL MOODLE (เวอร์ชั่นใหม่) | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญชวน...อาจารย์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ RMUTL MOODLE (เวอร์ชั่นใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 2 พฤษภาคม 2565 โดย ภรัญยู ใจบำรุง จำนวนผู้เข้าชม 4027 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวน...อาจารย์ มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ RMUTL MOODLE (เวอร์ชั่นใหม่)

    ตามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการสนับสนุนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างสมรรถนะการใช้งานเครื่องมือการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (RMUTL MOODLE) โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

พื้นที่

ห้องอบรม

วัน/เวลาฝึกอบรม

จำนวน

มทร.ล้านนา ลำปาง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-505
อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 - 16.30 น.

20 ที่นั่ง

มทร.ล้านนา ตาก

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3
อาคาร 5 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 - 16.30 น.

20 ที่นั่ง

มทร.ล้านนา  น่าน

ห้อง ABL301
อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 - 16.30 น.

20 ที่นั่ง

มทร.ล้านนา

ห้อง Virtual Desktop Lab 1
หอสมุดราชมงคล เชียงใหม่

วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565
เวลา 9.00 - 16.30 น.

30 ที่นั่ง

มทร.ล้านนา พิษณุโลก

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1462
อาคารวิทยบริการ

วันที่ 31-1 มิถุนายน 2565
เวลา 9.00 - 16.30 น.

20 ที่นั่ง

มทร.ล้านนา เชียงราย

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5
อาคารวิทยบริการ

วันที่ 7-8 มิถุนายน 2565
เวลา 9.00 - 16.30 น.

20 ที่นั่ง

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร ?

1. อาจารย์ผู้สอน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 เขตพื้นที่
2. ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นใช้งานระบบ LMS ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์
3. ผู้ที่ต้องการศึกษาการใช้งานระบบ LMS เวอร์ชั่นใหม่ภายใต้ชื่อ "RMUTL MOODLE" (V3.11)

 

การเตรียมความพร้อมก่อนอบรม

1. ไฟล์เนื้อหาสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ เช่น Powerpoint ,PDF, MP3, MP4, Word, Excel ฯลฯ
2. ไฟล์แบบทดสอบหรือข้อสอบ ในรูปแบบไฟล์ Word
3. ผู้เข้าอบรมจะต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 RT-PCR หรือ ANTIGEN TEST KIT (ATK) ไม่เกิน 72 ชั่วโมง(3 วัน) ก่อนเข้ารับการอบรม

 

ความแตกต่างระหว่างระบบเดิมและระบบใหม่

RMUTL MOODLE และ RMUTL EDUCATION ทั้งคู่ต่างถูกพัฒนามาจาก Open Source Software ที่ใช้ชื่อว่า Moodle

ซึ่งจะแตกต่างกันที่เวอร์ชั่นของระบบ ฟีเจอร์และความสามารถต่างๆ
- RMUTL MOODLE (ระบบใหม่เวอร์ชั่น 3.11)
- RMUTL EDUCATION (ระบบเก่าเวอร์ชั่น Version 3.1)

RMUTL MOODLE เวอร์ชั่นปัจจุบันคือ 3.11 ซึ่งมีฟีเจอร์และความสามารถที่หลากหลาย อาชิเช่น การแทรกเนื้อหาจาก H5P, การใช้ safe exam browser ในการป้องกันการทุรจริตในการทำแบบทดสอบ, การตรวจการบ้านในมุมมองรูปแบบ PDF อีกทั้งยังรวมไปถึงหน้าแสดงผลของเว็บไซต์ที่มีความทันสมัย ใช้งานง่าย และมีความปลอดภัยกว่าเวอร์ชั่นเดิม

 

สมัครออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเต็มจำนวน หรือก่อนถึงกำหนดการอบรมของเขตพื้นที่นั้นๆ 

ลงทะเบียนได้ที่ :  https://forms.gle/XugrL8yneHw597cdA

ดูรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่t.ly/GPFp

 

หมายเหตุ : ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะต้องแสดงผลการตรวจโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตัวเอง ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการอบรม)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กลุ่มงานบริการการศึกษา สวส.มทร.ล้านนา โทร. 053921444 ต่อ 1624
Facebook : https://www.facebook.com/ARITRMUTL.Official/
Line Offical : https://line.me/ti/p/@278dbzol
 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา