โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 เมษายน 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 5818 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

กรอกใบสมัครที่นี่

สามารถกรอกใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ สมัครวันที่ 7 -11 พฤษภาคม 2565

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภท วิชาการ (อาจารย์)  (คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภท เชี่ยวชาญเฉพาะ  (คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

สามารถติดต่อสอบถามโดยตรง 
สังกัด โทรศัพท์
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 082-8497948
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 061-7929944
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 089-9517976
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 089-5557774

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา