โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญบุคลากร(มทร.เชียงใหม่) ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญบุคลากร(มทร.เชียงใหม่) ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 เมษายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2334 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญบุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงาน (เชียงใหม่)

ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมวัฒนธรรมล้านนา “ครัวกิ๋น ครัวตาน สงกรานต์ล้านนา

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี

         กิจกรรมเริ่มตั้งแต่ เวลา 08.00 น. พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย

          และในเวลา 13.00 น. - การแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ  (ลาบเมือง)

                                        -การแข่งขันส้มตำลีลา

                                        - การแข่งขันตัดตุงปี๋ใหม่

           เวลา 15.00 น. - พิธีดำหัวอธิการบดีและผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

                                - พิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ : ลาบเมือง การแข่งขันส้มตำลีลา

                                  และการแข่งขันตัดตุงปี๋ใหม่

มาร่วมสืบฮีต ต๋ามฮอยประเพณีล้านนา ใส่ผ้าเมืองมาร่วมงานกั๋นนักๆๆเน้อจ้าววววว ....

....ที่สำคัญอย่าลืมสวมหน้ากาก ล้างมือหมั่นๆๆ ป้องกั๋นโควิดกันโตยเน้อ....


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา