โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิญปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และฟิสิกส์พื้นฐาน แก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทย์ฯ จัดอบรมเชิญปฎิบัติการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และฟิสิกส์พื้นฐาน แก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 23 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2551 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 22 ก.พ. 65 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน และฟิสิกส์พื้นฐานแก่นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน  เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะทางวิชาการ มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ และมีการทำกิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติจริง โดยกำหนดการจัดอบรมแก่นักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษเตรียมแพทย์ฯ ระหว่างวันที่ 22-23 ก.พ. 65 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม วันที่ 24 ก.พ. 65 ณ อาคารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา