โลโก้เว็บไซต์ โครงการจิตอาสา ครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 16 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการจิตอาสา ครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 16

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 15 กุมภาพันธ์ 2565 โดย ว่าที่ ร.ต. ณัฐพงษ์ แกมทับทิม จำนวนผู้เข้าชม 3096 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     


      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม โครงการ "ครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 16" เมื่อวันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยทางชมรมครูอาสาพัฒนาโรงเรียน ได้ดำเนินการพัฒนาซ่อมแชม ปรับปรุงอาคารเรียน ทาสีอาคารเรียน การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า หลอดไฟ ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้าของโรงเรียนให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นที่ชำรุดเสียหายปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้ เพื่อเป็นสถานที่ให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย และยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาอนาคตครูช่างเข้าใจถึงความเสียสละ คุณธรรม จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ความเป็นผู้นำ การมีจิตอาสาอีกด้วย


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา