โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก Taiwan ICDF 2022 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและเอก Taiwan ICDF 2022

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดย แก้วใส โล่ห์เพ็ชร จำนวนผู้เข้าชม 10542 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยกองทุนเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) (International Cooperation and Development Fund, Taiwan ICDF) ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ เพื่อศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทุน โดยนักศึกษาไทยสามารถยื่นสมัครทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทั้งนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยประชาสัมพันธ์ทุนนี้ให้แก่นิสิตนักศึกษา ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ทราบเพื่อเป็นอีกทางเลือกสำหรับการตัดสินใจศึกษาต่อ โดยรายละเอียดทุนมีดังนี้

มหาวิทยาลัยที่เปิดรับ

ในปีนี้มีหลักสูตรระดับปริญญาโท 22 หลักสูตร และปริญญาเอก 3 หลักสูตร จาก 20 มหาวิทยาลัยทั่วไต้หวัน โดยการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งหมด

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร https://www.icdf.org.tw/public/Attachment/1122812222272.pdf

 

มูลค่าทุน & สิทธิประโยชน์

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด
 • ค่าที่พัก (หอพักในมหาวิทยาลัย)
 • ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน และค่าหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน
 • ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
 • ค่าหนังสือเรียน
 • ค่าใช้จ่ายรายเดือน
  • ปริญญาโท: 15,000 NTD ต่อเดือน (ประมาณ 18,070 บาท) ไม่เกิน 2 ปีการศึกษา
  • ปริญญาเอก: 17,000 NTD ต่อเดือน (ประมาณ 20,479 บาท) ไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
    

 

คุณสมบัติผู้สมัครทุน

 1. เป็นพลเมืองจากประเทศที่อยู่ในลิสต์ของ TaiwanICDF Scholarship (มีประเทศไทย)
 2. ไม่เป็นพลเมืองไต้หวัน หรือนักเรียนไต้หวันในต่างประเทศ
 3. สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมทุนโดยมีคุณสมบัติตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 4. มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดในการขอ Resident Visa และ Alien Resident Certificate (ARC) * หากขอวีซ่าไม่ผ่านอาจถูกเพิกถอนทุนได้ค่ะ
 5. ต้องไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนรัฐบาลไต้หวันทุนอื่นๆ (เช่น ทุน MOE) ในปีการศึกษาที่จะเริ่มรับทุน ICDF
 6. ผู้ที่ต้องการสมัครทุนของปีการศึกษา 2022 แต่ยังอยู่ระหว่างรับทุนรัฐบาลไต้หวันอื่นๆ เช่น TaiwanICDF Scholarship, MOFA’s Taiwan Scholarship หรือ MOE Scholarship จะต้องจบการศึกษาก่อนวันที่ 31 กรกฎาคม 2021
 7. ไม่เคยถูกเพิกถอนทุนที่มอบโดยรัฐบาลไต้หวันหรือสถาบันที่เกี่ยวข้อง และไม่เคยถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัยในไต้หวันด้วย

 

เอกสารประกอบการสมัครทุน

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือเอกสารอื่นๆ ที่ยืนยันสัญชาติ
 2. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด (A photocopy of applicant’s highest-level diploma)
 3. ใบแสดงผลการเรียน (Academic Transcripts)
 4. สำเนาผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (เช่น  TOEFL หรือคะแนนสอบวัดระดับอื่นๆ ที่เทียบเท่า หรือเอกสารที่แสดงว่าผู้สมัครเรียนจบในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด // ในกรณีที่ไม่มีผลสอบให้ติดต่อกับทางกงสุลไต้หวันเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์หรือใช้วิธีทดสอบอื่นๆ)
 5. Letters of reference 2 ฉบับ
 6. เอกสารอื่นๆ ที่ทางสถานทูต สถานกงสุล หรือสำนักงานตัวแทนของไต้หวันขอเพิ่มเติม เช่น ใบสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน เอกสารรับรองว่าเคยไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เป็นต้น
 7. ใบสมัครทุนที่กรอกในระบบออนไลน์

 

วิธีการสมัครทุน 

 1. สมัครออนไลน์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ (ให้กด Create Account เพื่อรับรหัสสำหรับ Log in เข้าสู่ระบบสมัคร)
 2. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้เรียบร้อย
 3. พิมพ์ใบสมัครพร้อมกับเอกสารประกอบการสมัครทุน และส่งไปที่สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (สามารถ walk-in มาส่งด้วยตัวเอง หรือผ่านทางไปรษณีย์)
 4. ผู้สมัครจะต้องสมัครทุน และสมัครเข้ามหาวิทยาลัยไปพร้อมกันตามลิสต์หลักสูตรที่กำหนด  (สรุปง่ายๆ คือ เป็นการสมัครแยกกัน โดยต้องได้รับตอบรับจากมหาวิทยาลัย และได้รับตอบรับจากทุน จึงจะถือว่าเป็นนักเรียนทุน ICDF อย่างสมบูรณ์แบบ)

  ขั้นตอนการสมัคร https://www.icdf.org.tw/public/Attachment/1122812215166.pdf
   

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (ฝ่ายการเมือง ทุน ICDF) 

เลขที่ 40/64 ซ. วิภาวดีรังสิต 66 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.roc-taiwan.org/th_th/post/2791.html

 

ติดต่อสอบถาม

 

ฝ่ายการเมืองทุน ICDF

โทร. 02-119-3555 ต่อ 311 หรือ 388

Email: icdftecothai@gmail.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา