โลโก้เว็บไซต์ The 8th Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

The 8th Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักงานเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับรางวัล 8th Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022 ภายใต้หัวข้อ Artificial Intelligence (AI) in Health and Safety โดยรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักการพัฒนางานวิจัยของสตรีในการใช้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยรางวัลดังกล่าวแบ่งผู้รับรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) Mid-career Scientist Category for Scientists สำหรับผู้มีอายุไม่เกิน 45 และ 2) Senior Scientist Category for Scientists สำหรับผู้มีอายุ 46 ปี ขึ้นไป โดยมีเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะแต่ละประเภทจำนวน 12,500 เหรียญสหรัฐ และรางวัลสำหรับผู้เข้ารอบสุดท้ายของแต่ละประเภทจำนวน 5,000 เหรียญสหรัฐ

          ผู้สนใจสมัครสามารถส่งรายละเอียดเพื่อเข้ารับรางวัลและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://scienceprize4women.asean.org ทั้งนี้ หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา