โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ออกประกาศแนวทางการการจัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ออกประกาศแนวทางการการจัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาค

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 มกราคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2052 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ออกประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวไวรัส (COVID-19) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29  ธันวาคม 2564 ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประกาศนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา