โลโก้เว็บไซต์ รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าพบ รอง ผวจ.ลำปาง นำเสนอนโยบายการบริหารงานที่รองรับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดให้เป็นต้นแบบทางการเกษตรและเกษตรปลอดภัย | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เข้าพบ รอง ผวจ.ลำปาง นำเสนอนโยบายการบริหารงานที่รองรับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดให้เป็นต้นแบบทางการเกษตรและเกษตรปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 ธันวาคม 2564 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 1794 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจายร์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี พื้นที่ลำปาง อาจารย์ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น ประธานสภาคณาจารย์ฯ และคณะผู้บริหารเดินทางเข้าพบ นายจําลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เพื่อแนะนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหารือเกี่ยวกับแนวทางการนำนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพ “ สร้างคน สร้างงาน สร้าง(พัฒนา)สังคม” มาบูรณาการกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลำปางเพื่อสร้าง “เกษตรต้นแบบ” และ “เกษตรปลอดภัย” ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่ ตลอดจนการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามาร่วมแก้ปัญหาด้านต่างๆของจังหวัดลำปาง ภายใต้กรอบแนวคิดและปรัชญาศาสตร์พระราชา "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" (Download รายละเอียดนโยบาย RMUTL5G)
ขอบคุณภาพ : จตุพร โปธาคำ, บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา