โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564  | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กันยายน 2564 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 743 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาตร์ ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

รายละเอียดดังนี้

1.รางวัลนักวิจัยดีเด่น  https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/09/20210928144615_73976.pdf

2.รางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/09/20210928152609_36990.pdf


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา