โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือกับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือกับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กันยายน 2564 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 433 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา