โลโก้เว็บไซต์ ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กันยายน 2564 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 1919 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ได้ประกาศสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่ จำนวน 3 อัตรา โดยกำหนดให้สมัครและยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีข้าราชการยื่นความประสงค์ขอโอนย้าย นั้น

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยมีรายละเอียดตามประกาศแนบท้าย 

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา