โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 สิงหาคม 2564 โดย อุไรวรรณ สายยะนันท์ จำนวนผู้เข้าชม 1021 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการความร่วมมือ กับ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดแนบ

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/08/20210817150244_74039.pdf

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา